ກະລຸນາແຈ້ງວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊທ໌ HEINEKEN CAREERS. ຫລາກຫລາຍເຫດການທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ HEINEKEN. ພວກເຮົາມີຄວາມ ຫມັ້ນໃຈໃນການສື່ສານດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມ, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານ ຕື່ມຂໍ້ມູນວັນເດືອນປີເກີດຂອງທ່ານ. ຂໍໃຫ້ເພີດເພີນກັບເວັບໄຊທ໌!

ດ້ວຍການກົດເລືອກ ”ເຂົ້າເຖີງ” ທ່ານເຫັນດີກັບນະໂຍບາຍຟັງຊັ່ນການຈົດຈໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຮົາ